European Norm Plate Qualities

European Qualities

European Quality Grades

S235 J2 thru 8" thick*  
S355 J2 thru 8" thick*  
S420 NL thru 4" thick*  

European (EN) Grades for Wind Power Applications

 

S235 J2 thru 8" thick*  
S355 J2 thru 8" thick*  
S420 NL thru 4" thick*  


 

* Metric thicknesses available.